Škola rukometa

Koordinator škole rukometa

Miodrag Kažić 
+381 (0)60 334 74 56

Generacija 2006-2007

HALA ZORKA
Ponedeljak 21:00 – 22:30 časova
Utorak – 22:00 – 23:30 časova
Četvrtak 21:00 – 22:30 časova
Petak  21:30 – 23:00 časova

EKONOMSKA ŠKOLA
Sreda 21:00 – 22:00 časova

Trener:
Željko Jokić +381 (0)69 440 21 82

Generacija 2008-2009

EKONOMSKA ŠKOLA
Ponedeljak / Utorak / Četvrtak / Petak

21:00 – 22:00 časova

HALA ZORKA
Subota
09:00 – 10:00 časova

Trener: 
Nemanja Aleksić +381 (0)63 888 49 21

Generacija 2010-2011

EKONOMSKA ŠKOLA
Ponedeljak / Utorak / Četvrtak / Petak
20:00 – 21:00 časova

HALA ZORKA
Subota
10:00 – 11:00 
časova

Trener: 
Miloš Mitrović +381 (0)65 555 13 08

Generacija 2012-2013

OŠ SELE JOVANOVIĆ
Utorak / Četvrtak
19:30 – 20:30 časova

HALA ZORKA
Subota
11:00 – 12:00 
časova

Trener: 
Danilo Dimić +381 (0)60 350 19 99

Generacija 2014-2015

OŠ SELE JOVANOVIĆ
Utorak / Četvrtak
18:30 – 19:30 časova

HALA ZORKA
Subota
12:00 – 13:00
časova

Trener: 
Danilo Dimić +381 (0)60 350 19 99